Første listeforslag fra nominasjonskomiteen til stortingsvalget 2021

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti er nå ferdig med første listeforslag over kandidater til stortingsvalget 2021 – se vedlegg nederst på denne siden.

Komiteen har satt frist 30.september 2020, for innspill til listen. 

Denne saken skal opp på vårt medlemsmøte den 16.september. Det er medlemsmøtet som da vil utforme Stavanger Arbeiderparti sitt innspill til nominasjonskomiteen. 

Les mer om medlemsmøtet og påmelding her: https://stavanger.arbeiderpartiet.no/arrangementer/medlemsmote-16september-obs-pamelding-i-forkant/