Arrangementer

Medlemsmøte 16.september - Obs! Påmelding i forkant

Velkommen til medlemsmøte!

16. sep, kl. 18:30 — 21:00, Folkets Hus (Stavanger)

På grunn av koronasituasjonen, er det svært lenge siden det har blitt arrangert et medlemsmøte i Stavanger Arbeiderparti. Onsdag 16.september, arrangerer vi det første medlemsmøtet på lenge, og da tar vi opp tråden fra møtet vi måtte avlyse i mars, der tema var barnevern.


Tema: Barnevern

Gjennom pandemien har det nettopp vært sårbare barn som har vært en av de mest utsatte gruppene når store deler av samfunnet måtte stenge ned. Et allerede aktuelt tema for partiet og programmet, har dermed blitt desto mer viktig å sette på dagsorden.


Mye fungerer bra i dagens barnevern, men vi finner også utfordringer. Nyere dommer i Strasbourg og andre mediesaker har fått mye oppmerksomhet, også her lokalt i Stavanger. Barnevernet er en svært viktig tjeneste, vekker ofte sterke følelser, og er omgitt av stor medieinteresse. Spørsmålet vi stiller i dette medlemsmøtet er «Hvordan kan barnevernet i Stavanger bli enda bedre?». Innledere er tidligere barnevernsjef Gunnar Toresen, samt Gro B. Blom, kontaktperson i barnevernet og folkevalgt for Stavanger Ap. I tillegg vil Lotte Hansgaard, utvalgsmedlem i Utvalg for oppvekst og utdanning for Stavanger Ap, informere om "Kvalitetsmelding for barneverntjenesten" som blir politisk behandlet denne måneden.


Nominasjon

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti, har lagt frem sitt første utkast over kandidater til stortingsvalget 2021. Dette er sendt på høring ut til partiorganisasjonen, med frist for tilbakemelding til komiteen innen 30.september. Derfor settes saken på dagsorden til dette medlemsmøtet, den 16.september. 


Utkastet fra nominasjonskomiteens forslag ble behandlet i styremøte 14.september. Styrets innstilling er at nominasjonskomiteens forslag støttes (mot to stemmer som støtter dissensen på 4.plassen). Se nominasjonskomiteens førsteutkast her.Smittevern:

- Hold deg hjemme om du opplever symptomer på luftveisinfeksjon, også om det kun er snakk om milde symptomer. Symptomer kan være hoste, feber, kortpustethet. 

- Praktiser god hånd- og hostehygiene. 

- Hold 1 meters avstand. 

På grunn av smittevernrestriksjoner, må vi be samtlige som ønsker å delta på møtet, om å melde seg på i forkant av møtet (senest innen utgangen av dagen før møtet avholdes). Dette er vi pålagt å gjøre fra partiet sentralt, for å kunne ivareta gjeldende smittevernregler.

Påmelding:

Vennligst send en e-post med ditt navn og telefonnummer til følgende e-postadresse: hanne.viten@stavanger.kommune.no, dersom du ønsker å delta på møtet. Ved påmelding lagrer vi navn og telefonnummer i 14 dager før vi sletter det. Dette er i henhold til FHI sine råd og retningslinjer for eventuell smittesporing.  


Frist for påmelding er dagen før arrangementet avholdes, men meld deg gjerne på så raskt som mulig, slik at vi får en oversikt over hvor mange som ønsker å delta.


Dersom du melder deg på dette møtet, men ikke kan delta allikevel, ber vi om at du gir beskjed snarest, da det er en viss begrensning på antall deltakere. I ytterste konsekvens må vi sette opp en venteliste for deltakelse, og dersom dette må innføres ber om forståelse for dette.


Praktisk informasjon:

Når: onsdag 16.september kl 18:30– 21:00

Hvor: Folkets hus, «Festsalen» (2.etg)

Viktig å huske på: påmelding i forkant til hanne.viten@stavanger.kommune.no, samt hensyn til smittevern

Saksliste: se vedlegg nederst på siden

Vel møtt til medlemsmøte!


Med vennlig hilsen
 Styret, Stavanger Arbeiderparti