Politikken

Program for Stavanger Arbeiderparti

I vedlagt dokument finner du de viktige sakene og visjonene Stavanger Arbeiderparti har for byen vår de neste fire årene. Likevel kan det være saker og områder du savner, det betyr ikke at vi ikke har meninger om det, bare at vi ikke får med absolutt alt i et slikt dokument. Derfor håper vi du tar kontakt med oss hvis det er saker hvor du lurer på hvor Stavanger Arbeiderparti står, eller om du har saker du gjerne vil komme med innspill til oss på. Kontakt informasjon finner du på denne hjemmesidens forside eller på Stavanger Kommunes hjemmesider. 

Vedlegg 1