Øyane Arbeiderlag inviterer til politisk verksted

Øyane Arbeiderlag inviterer deg til å delta på politisk verksted. Fire emner vil bli tatt opp i hvert møte i løpet av våren. Diskusjonene summeres opp og sendes til Stavanger Arbeiderparti som innspill til partiets programarbeid

original_1478643290_6790643

15. feb.: Arbeidsliv og omstilling

Innleder: Wenche Skorge

15. mars: Likestilling og integrering

Innledere: Katrine Bügel

Farhia Bashir Nur

5. april: Opplæring og utdanning

Innleder: Dag Mossige

20. april: Klima, energi, miljø

Innleder: Andreas Bjelland Eriksen

Alle møtene finner sted på Øyahuset på Hundvåg fra 19.00 til 21.00 på angitte datoer.