Workshop om "Sentrumsplanen"

På onsdag (24.aug) hadde vi en workshop på Martinique om Sentrumsplanen. Sivilarkitekt Henrik Lundberg fra KAP arkitekter hadde en svært spennende presentasjon om byutvikling i Stavanger og fremtidsutsikter. Bli med på neste workshop onsdag 14. september!

original_1478639775_7664733

Workshop nr 2  vil også finne sted i Martinique sine lokaler i 2 etg. Fra kl. 19-2100. Da kommer sivilarkitekt Kristin Gustavsen som er ansatt som prosjektleder i et samarbeidsprosjekt, der både kommunen, Stavanger sentrum, Grønn By og Urban Sjøfront deltar. Prosjektet sitt mål er å bidra til at bedre koordinering og bedre planlegging skal sikre at alle gode krefter trekker sammen til beste for sentrum. Hun har tidligere vært leder av Urban Sjøfront i Østre bydel - en modell på hvordan et samarbeid mellom offentlige og private aktører kan gi både ny næringsvirksomhet, nye kulturarenaer og resultater som viser igjen.

Etter at innlederne har sagt sitt så legger vi opp til gruppearbeid ledet av medlemmer av kommunalstyret for byutvikling. Møtet er åpent for alle, og krever ingen påmelding. 

Ønsker du høyhus ved sentrumsstasjon? Enveiskjøring i Pedersgata? Eller utfylling på Holmen? Kom å si din mening om du vil bli hørt.