Anne Woie, Kari og Lindanger

Vil ha batteribedrift til Hanasand

Ordfører har satt ned utvalg for å skape næringseventyr

Ordfører Kari Nessa Nordtun gleder seg over at kommunen har satt ned en stor gruppe fagfolk som skal jobbe for næringsetablering på Hanasand. Øverst på agendaen står arbeidet med å få batteribedriften til Equinor, Panasonic og Hydro til Stavanger.De tre selskapene har uttrykt ønske om å få innspill fra norske kommuner om muligheter for etablering av en stor batteribedrift.

- Kommunens næringsavdeling var naturligvis på ballen umiddelbart. Det ble satt ned en gruppe med representanter fra blant annet Stavanger Havn, næringsavdelingen, New Kaupang og flere andre aktører, blant annet grunneiere på Hanasand, hvor vi ser for oss en slik lokalisering, sier Kari Nessa Nordtun.

Ordføreren var allerede 17.desember på besøk hos Lindanger Maskin på Hanasand hvor utvikling av aktivitet og arbeidsplasser på Hanasand-området var på dagsorden. 12. januar hadde arbeidsgruppen møte for å se på muligheten for å vinne fram i konkurransen om å huse batteribedriften.Fristen for søknad er 28. januar. 

- Vi ser nå resultatene av å ha bygget opp en større næringsavdeling i kommunen. De fanget kjapt opp signalene i markedet, og koblet på en rekke aktører, blant annet New Kaupang, grunneiere, Stavanger Havn og flere andre, sier Nessa Nordtun.

Hun er klar på at det vil være viktig å få en slik stor virksomhet til Stavanger.

- Selvfølgelig på grunn av arbeidsplassene. Å tiltrekke seg 2000 arbeidsplasser har jo en gigantisk verdi i seg selv, men i tillegg er det også mange andre synergier. Blant annet vil spillvarme fra et slik anlegg ha en temperatur opp mot 80 grader. Det kan gi for eksempel gi energi til den omfattende matproduksjonen, og bidra utrolig bra til utslippsreduksjoner i en veldig stor næring. Slike synergier bør være viktig for aktører som er involvert, i tillegg til selve virksomheten, sier Nessa Nordtun.

Hun ser også muligheter for et løft for universitetet og kraftprodusenter, i tillegg til øvrige synergier.

Det jobbes nå med søknaden internt i arbeidsgruppen. Noen avklaringer, spesielt på å energiproduksjon og tomtespørsmålet er utfordrende, men ikke verre enn at ordføreren tror det lar seg løse.

- Vi skal levere en meget bra og gjennomarbeidet søknad som jeg tror skal stå seg veldig godt. Hanasand som område vil være ideelt for dette. Skulle det ikke materialisere seg med dette prosjektet, vil vi uansett kunne bruke dette arbeidet opp mot andre muligheter for etablering av næring sier ordføreren.