Vil du melde deg inn i partiet? (halv kontingent for nye medlemmer fra og med 1.september)

Fra 1.september og ut året 2020 betaler nye medlemmer kun halv kontingent fra det opprinnelige beløp