Vervekampanje frem mot valgdagen!

Vi inviterer Stavanger Ap's medlemmer til å delta på vervekampanje fra 22.juni og frem til valgdagen 11.september.

Kanskje du kjenner noen som pleier å stemmer på Ap ved valg? Eller som er samfunnsengasjert og som kjenner seg igjen i partiets kjerneverdier? Kanskje de kan være interessert i å bli medlem?

 I så fall kan de sende sms "nymeldem ap" til 2077, eller gå inn på denne nettsiden: https://medlem2.mittarbeiderparti.no/modules/blimedlem/blimedlem.aspx . Her kan en legge inn navnet på den en ble vervet av. Dersom du har vervet noen i løpet av denne vervekampanjen og mistenker at ditt navn ikke er registrert som «verver», ta kontakt med Organisasjonssekretær Hanne R. Viten ([email protected], tlf 941 47 049) for å få registrert dette. Den som er registrert med flest vervinger i medlemsregisteret vårt i løpet av vervekampanjeperioden (22.juni-11.september), vinner vervepremien.

Medlemskap i Arbeiderpartiet gir deg muligheten til selv å bestemme om du vil engasjere deg eller ikke. Mange velger å kun stå som medlem, og dermed støtte opp om partiets arbeid gjennom å betale medlemskontingenten. Den er på 250 kroner pr år hvis du jobber, og 125 kroner pr år hvis du ikke jobber. Giro kommer i posten til alle nye medlemmer.

Andre velger å bruke mulighetene et medlemskap gir mer aktivt, f.eks. gjennom å delta på medlemsmøter, kurs og skolering, valgkampaktiviteter, aksjoner eller andre sammenkomster.

Som medlem har du mulighet for å påvirke hvordan Arbeiderpartiet skal forholde seg til aktuelle politiske saker, du kan være med og stemme over Arbeiderpartiets politikk og være med på å bestemme hvem som skal stå på valglister ved lokalvalgene neste gang det er kommune- og fylkestingsvalg.