Mossige, Nessa Nordtun og Lassa skole.

Styrker miljøterapeutene i skolen!

Stavanger-budsjettet 2021-2024

Samarbeidspartiene Arbeiderpartiet, FNB, MDG, Rødt, Sp og SV har satt av 20 millioner kroner ekstra de neste fire årene på å styrke miljøterapeutene i skolene sitt budsjett for Stavanger kommune. Fra august 2020 gikk livsmestring og psykisk helse inn som tverrfaglig tema i alle fag i grunnskolen. I alle fag skal elevene få kompetanse som gjør dem i stand til å forholde seg til samfunnet, være gode medborgere og kunne håndtere det livet byr på. Bruk av miljøterapeuter kan styrke dette arbeidet.

Det er i dag ulik praksis både når det gjelder antallet miljøterapeuter på den enkelte skole og arbeidsoppgavene til terapeutene i Stavangerskolen. Samarbeidspartiene ber derfor kommunedirektøren utarbeide en oversikt over bruken av miljøterapeuter i skolen, og hvordan kommunen kan ha et minstekrav for bruk av miljøterapeuter– uten å overstyre rektorene. Sak fremmes for utvalg for oppvekst og utdanning.