Stavangerbudsjettet for 2021, og handlings- og økonomiplanen for 2021-2024

Et godt budsjett for Stavanger!

Samarbeidspartiene legger i dag fram stavangerbudsjettet for 2021, og handlings- og økonomiplanen for 2021-2024.

Dette er et godt budsjett for Stavanger!

Vi fortsetter den sterke satsingen på barn og unge. Vi bekjemper fattigdom. Vi fører en aktiv miljøpolitikk, og vi legger til rette for nye arbeidsplasser.

Budsjettet er laget blant annet på grunnlag av innspill fra vårt eget medlemsmøte, og en grundig behandling i kommunestyregruppen.

I en svært vanskelig pandemitid, er dette et budsjett alle oss i Stavanger Arbeiderparti har grunn til å være stolte av!

Ha en god dag!

Frode Berge

Leder

Stavanger Arbeiderparti