Samarbeidspartienes felles flertallsbudsjett for Stavanger kommune 2020-2023