Rogaland Arbeiderparti, Fylkestinglisten 2019-2023, 1.utkast

Nominasjonskomiteen i Rogaland Arbeiderparti har på møte 27. august laget ferdig første listeforslag til fylkestingslisten 2019 – 2023 – se vedlagte liste. 

Dere har nå mulighet til å komme med kommentarer og innspill til mail: [email protected]innen 1. oktober.

Videre fremdrift:

26. oktober       Nominasjonskomiteen sender ut endelig listeforslag

17. november   Nominasjonsmøte og vedtak

Styret i Rogaland Arbeiderparti vedtok på styremøte at resultatet av behandlingen i kommunepartiene er offentlige – ref. paragraf 6, pkt 5 i Rogaland Arbeiderparti sine vedtekter.