Programarbeidet 2023-2027 er i gang!

Det har vært enorm interesse for å delta i programarbeidet til Stavanger Arbeiderparti for kommende kommunestyreperiode. 

Det er nå etablert underutvalg for de ulike saksområde. Langt fra alle som meldte interesse fikk plass i selve komiteene, men du kan fortsatt komme med innspill og tanker direkte til utvalgslederne. 

Følgende personer leder de ulike komiteene:

1. Helse og omsorg

Leder: Ine Haver

970 16 407

[email protected]

2. Skole og barnehage

Leder: Bjørnar Gundersen

905 83 440

[email protected]

3. Klima- og miljø

Leder: Lykke Sofie D. Borge

954 63 275

[email protected]

4. By- og stedsutvikling, bolig og mobilitet

Leder: Anders F. Bentsen

915 58 055

[email protected]

5. Næring, arbeid og kunnskapsbyen

Leder: Øystein L. Hansen

918 93 370

[email protected]

6. Kultur, idrett og frivillighet

Leder: Charlotte S. Sørås

483 68 616

[email protected]

7. Politisk styring, lokaldemokrati og inkludering

Leder: Arild Michelsen

913 18 553

[email protected]

8. Seniorpolitikk

Leder: Ottar Sandanger

926 43 670

[email protected]

9. Ulikhet og barnefattigdom

Ida Bøe

481 95 883

[email protected]

Takk til alle som vil bidra til å skape den beste politikken i den beste byen for det beste partiet! 🌹