Oppdatering fra Kari:

På trilletur med Kari og Jens

Kar og hennes lille nyfødte

Kari og Jens i Byparken

Nå er det tre måneder siden ordfører, Kari Nessa Nordtun, gikk ut i permisjon. I løpet av disse månedene har samfunnet vårt begynt å tilnærme seg en normal hverdag igjen. 

Kari sin tid som ordfører har delvis vært under svært spesielle omstendigheter. Da hun begynte som ordfører 21. oktober 2019, gikk det bare fem måneder før samfunnet ble snudd opp ned som følge av koronapandemien. Da hun gikk ut i permisjon 28. mars i år, var det bare halvannen måned siden smitteverntiltakene offisielt ble opphevet i Norge. 

Men denne dagen i juni er situasjonen i Stavanger en helt annen. Vi møter Kari og lille Jens ved Breiavatnet for å ta en prat om permisjonen, pandemi - og ikke minst den spennende tiden vi har foran oss.

En ordfører i foreldrepermisjon

Hei, Kari. Så kjekt å se deg! Hvordan er tilværelsen som nybakt mor til lille Jens, kan du fortelle litt om hvordan dagene dine ser ut for tiden?

Tiden med Jens er utrolig fin og jeg føler meg veldig heldig og takknemlig for at alt har gått såpass fint, både før og etter fødsel. Vi har gode dager sammen og bruker mye tid til å knytte kontakt og bli godt kjent med hverandre. Dagene går jo naturligvis mye til å gjøre alt det som behøves når man har en så liten en å ta seg av.

Men selv om jeg er i permisjon, har jeg ikke lagt fra meg politiker-Kari. Det er en viktig del av meg. Så jeg følger godt med på den politiske situasjonen og utviklingen i viktige saker fra sidelinjen. Jeg er jo også leder for Arbeiderpartiets energiutvalg og vi er godt i gang med dette arbeidet. 

Hvordan holder du deg oppdatert på saker som er viktige for deg og Stavanger under permisjonstilværelsen?

Jeg følger med i mediene, både i lokalpolitikken og på nasjonalt nivå. I tillegg har jeg jevnlig kontakt med mine gode kollegaer og inni mellom enkelte møter, blant annet i energiutvalget. 

Kari som holder hennes lille nyfødte ved Breiavannet

Kari og Jens ved Breiavatnet

Med tid til ettertanke og med ny drivkraft

Tror du at noe kan ha endret seg på Rådhuset når du kommer tilbake i jobben som ordfører?

Jeg er sikker på at det har gått veldig fint på ordførerkontoret i mitt fravær også! Jeg gleder meg til å komme tilbake på jobb, men alt til sin tid. Kanskje gjør denne tiden i permisjon at jeg kan se saker fra et nytt perspektiv når jeg er tilbake i politikken.

Hverdagen min vil nok se ganske annerledes ut sammenliknet med slik den var under pandemien. Nå er jo samfunnet vårt så å si tilbake til normal drift igjen og jeg gleder meg til å være ordfører under normale omstendigheter. Slik at jeg kan bruke mindre tid på beredskap og mer tid på å gjennomføre god politikk for innbyggerne i byen vår. 

Hvordan har det vært å være ordfører i Stavanger i nærmere tre år?

Veldig kjekt! Travelt selvsagt, men givende. To år med pandemi satte jo så klart preg på hverdagen for oss alle. Spesielt savnet jeg å kunne treffe folk fysisk, det gleder jeg meg veldig til å kunne gjøre igjen.

Tatt i betraktning den krevende tiden vi har vært gjennom, mener jeg at vi i Stavanger håndterte situasjonen på en god måte og har klart oss bra. Men to år med unntakstilstander gir naturligvis konsekvenser på det menneskelige plan. Dette er svært viktige områder å ta tak i nå.

Et blikk framover

Hva blir de viktigste sakene for deg å ta fatt i når du er tilbake i politikken for fullt?

Jeg vil ta tak i de ettervirkningen som pandemien har påført innbyggerne våre. Spesielt med tanke på barn og unge. Mange av dem har gjennom de to siste årene mistet muligheter til å være en del av et lag eller til å delta på viktige fellesarenaer hvor unge møtes. Derfor mener jeg at det er viktig at vi politikere nå prioriterer og kompenserer for det barn og unge har mistet. Vi må være tett på barn og unge og følge opp på de områdene hvor det er behov for ekstra bistand, tilrettelegging og drahjelp fra oss som kommune.

Mitt mål er at vi legger til rette for at barn og unge får de beste utgangspunktene og forutsetningene i livet. På dette området mener jeg at vi politikere alltid kan gjøre en enda bedre jobb. Det gjelder både kvaliteten vi har på skolene våre, i barnehagene våre, helsetjenestene i kommunen og andre viktige tilbud.

Hva gleder du deg aller mest til når du trer inn i ordførerrollen igjen til høsten?

Jeg gleder meg til å kunne representere Stavanger kommune på viktige arenaer - både i nasjonale og internasjonale sammenhenger. Første stopp for min del blir åpningen av ONS, det gleder jeg meg veldig til!

Kar og hennes lille nyfødte ved Breiavannet

Kari og Jens ved Breiavatnet

Mot Stavanger 2032

Hvordan ser du for deg Stavanger i 2032, når Jens er ti år gammel?

Om ti år er Stavanger blitt en klimanøytral by, og vi har nådd kommunens mål for 2030 om å redusere utslippene våre med 80%.

Sentrum er enda grønnere og naturen viser godt igjen i bybildet. Nytorget er bygget ut til å bli et skikkelig folketorg for både unge og eldre. Kollektivtilbudet vårt er styrket slik at det er lett å komme seg fra ytterst i øst til øverst i vest.

Vi vil ha flere rimelige boliger å tilby slik at det blir enklere for unge å etablere seg i byen. Tilbudene om både barnehageplasser og sykehjemsplasser i kommunen skal være solide og tilgjengelige for alle. De kommunale tilbudene skal være så pass gode at folk har lyst til å bosette seg i Stavanger.

Stavanger vil også være en innovativ og moderne by med et sterkt næringsliv i vekst. Et sted hvor folk fra hele verden møtes for å diskutere morgendagens utfordringer og legger smarte løsninger for framtiden. Vi skal være en attraktiv by for alle generasjoner og være godt synlig på verdenskartet.

Det viktigste, Stavanger skal være en god og trygg by å bo i for alle. Fellesskapet skal stå sterkt forankret i våre grunnverdier og betydningen av dette skal vise seg tydelig.

16. september 2022

Den 16. september er Kari tilbake som ordfører i Stavanger. Vi gleder oss stort til å få henne tilbake i ordførerollen - og til veien videre mot et grønnere og enda varmere Stavanger 🌹

På trilletur med Kari og hennes lille nyfødte

Kari og Jens i Byparken