Nytt styre i Stavanger Ap

Årsmøte i Stavanger Ap - 10.februar 2018

Årsmøtet i Stavanger Ap for 2018 ble avholdt lørdag 10.februar på Folkets Hus. Her var det et svært godt oppmøte med mange engasjerte medlemmer som var klare for å diskutere politikk og vedta gode forslag.

På årsmøtet ble også Stavanger Ap til "Nye Stavanger Ap", ettersom både Rennesøy og Finnøy ble vedtatt som nye arbeiderlag under Stavanger Ap. Roy Sokn Adsen fra Rennesøy, Ottar Sandanger fra Finnøy og Jone Laursen holdt gode innledninger om sammenslåingsprosessen og veien videre som "Nye Stavanger Ap". 

Det nye styret ble enstemmig vedtatt, der Frode Berge ble valgt som ny leder: 

Leder: Frode Berge 

Nestleder: Inger Louise Grude            

Nestleder: Anders Fjelland Bentsen 

Kvinnepolitisk ansvarlig: Vera-Britt Sommer

Seniorpolitisk ansvarlig: Olav T. Laake 

Studieleder: Erling Nordgård 

Styremedlem: Gro Helen Birkeland Blom 

Styremedlem: Christoffer T. Johnsen 

Styremedlem: Lene Andrea Knutsen 

 1. Vara: Ottar Sandanger 

2. Vara: Marcela Molina

3. Vara: Are H. Braaten 

4. Vara: Farhia B. Nur 

 AUF: Tiltredende fra AUF - Bjørnar H. Jåtten

Bystyregruppen: Tiltredende fra BSG - Kari Nessa Nordtun

Tusen takk til alle som deltok på årsmøtet!

Foto: Leif Kjetil Knudsen