Kari og Dag.

Nyhetsbrev april fra kommunestyregruppen

Hei, alle sammen. Landsmøtet vårt er over. Gunnar Berge er utnevnt til æresmedlem i partiet, og kalenderen viser at vi nærmer oss sommer og varmere dager. På veien dit jobber vi hver dag politisk for et varmere samfunn. Hvor de av oss som har minst og de som trenger mest – står sentralt i vårt politiske arbeid om dagen. Her er en oversikt over noe av det vi har jobbet med den siste tiden – og utfordringer som venter oss i kommunestyret framover.

Egen kommisjon for å bekjempe utenforskap for unge voksneVår ordfører Kari Nessa Nordtun har på eget initiativ satt ned en kommisjon med fagfolk og andre ressurspersoner som sammen skal utarbeide konkrete tiltaksforslag som kommunen kan bruke for å få flere unge voksne ut i arbeid, få flere i utdanningsløp – og styrke muligheter for deltakelser i sosiale nettverk. Nye tall viser at stadig flere unge voksne mellom 20-30 år havner utenfor alle tre områdene. Det er dramatisk for samfunnsutviklingen vår. Utenforskap er den største driveren for økte sosiale forskjeller. Utenforskap bidrar til at mennesker bygger aggresjon, tiltaksløshet og ikke minst utfordrer psykisk helse. Vi er glade for at Inge Takle Mestad leder kommisjonen – som leverer sin innstilling i høst. Det er tatt høyde for at vi må bruke store summer på tiltakene. Det må vi. For arbeid til alle er jobb nummer 1 for Arbeiderpartiet!Mer om kommisjonen her!

Historisk satsing på psykisk helsearbeid!Sammen med våre gode samarbeidspartier er vi allerede blitt enige om en kraftig økning på kommunalt psykisk helsearbeid. Vi er enige om å øke tilskuddene til feltet på 15 millioner kroner årlig – og dette er altså øremerket kommunal styrkning, og kommer i tillegg til statlig satsing på feltet. Utfordringene rundt psykisk helse har økt merkbart under korona, men dette var et område med store pasientkøer og utfordringer også pre-korona. I arbeidet har vi virkelig sett hvilke ressurspersoner vi har fått med på laget i kommunestyregruppen etter valget. Lege Lotte Hansgaard, Helsehus-sjef Ingvill Moen Hovlund, lege Sverre Uhlving og sosialkurator Ine Haver er blant ressurspersonene som har utviklet vår økte satsing på psykisk helsearbeid framover.Les om satsingen her! 

Ordføreren på gravemaskin i Lervig!Det var et tap for Arbeiderpartiet da ny brannstasjon ble besluttet plassert i Lervig, men planene om ny skole (med egen STOLT-avdeling), barnehage, flerbrukshall, bydelsfunksjoner og kontorer – de stiller vi oss 100 prosent bak. Torsdag 22. april var vår ordfører Kari Nessa Nordtun på plass i Lervig, på gravemaskin, for å ta første symbolske spadetak for Lervig-kvartalet som skal stå klart senest til skolestart august 2024. Befolkningen på Storhaug har ventet lenge. Skolekapasiteten har vært sprengt i årevis, barnehagedekningen altfor liten, og Storhaug bydel har vært uten egen STOLT-avdeling. For å ikke snakke om det lave antallet idrettsfasiliteter i området. Storhaug bydel har hatt stor vekst de siste årene, og har passert både Tasta og Hundvåg i antall innbyggere. Prosjektet er ventet å passe milliarden i kostnader, og sikrer verdifullt arbeid til en rekke selskaper i byggebransjen i årene framover.Les mer om Lervig-kvartalet her!

Barnas Sommer fortsetter – med dobling i 2021!I fjor sommer satte vi av syv millioner kroner til ekstra sommeraktiviteter for barn i regi av frivillige organisasjoner, idrettslag og kulturaktører. Det ble en kjempesuksess – over 30.000 barn fikk dermed tilbud som bidro til å lyse opp en ganske grå sommer midt i koronapandemien. I år dobles tilbudet etter at også regjeringen har latt seg inspirere av satsingen, og bidrar økonomisk. Blant tiltakene vi ønsker å trekke fram er en massiv satsing på svømmeopplæring for barn og unge, gratis tilbud i Sørmarka Arena hele sommeren (og tilhørende transport til og fra), Idrettsrådets idrettskoler i åtte kommunedeler, og en rekke dagtilbud innenfor kultur, idrett og friluftsliv. I tillegg blir det en ekstra satsing på skoletilbud for de barna som ønsker å bruke deler av sommeren til å lære litt ekstra i basisfagene – og teknologiske tilbud. Vi tilbyr også skattejakt på Finnøy og Rennesøy – og lar ungdommen kjempe om attraktive premier gjennom å lage kreative reklamevideoer for byen vår under hashtagen #UngSiddisLes om Barnas Sommer her:

Vaksinasjonen har satt fart – vi løfter fram helsepersonell og lærere!Denne uken åpnet Stavanger kommune for massevaksinasjon i Forum Expo. Vi har her i byen hatt stor suksess ved å la fastlegene vaksinere de eldste. Det har ført til at over 90 prosent av de eldste aldersgruppene har latt seg vaksinere. Nå slipper de over 45 år til. Personer i risikogruppen er først ute, og så vaksineres de øvrige i store antall daglig. Politisk har vi fått gjennomslag for å løfte helsepersonell og lærere først i køen blant de utenfor risikogruppene opp i vaksinekøene. FHI og Helsedirektoratet har fått en unison tilbakemelding om dette politiske ønsket.

Vi legger ikke ned sykehjemsplasser!En stadig større andel av innbyggerne vil bli eldre enn 80 år. Det skyldes at vi tar bedre vare på helsen vår slik at levealderen i samfunnet øker, men også at fødselstallene er lavere enn vi skulle ønske. Det betyr igjen at flere vil trenge sykehjemsplass i framtiden. Det betyr at vi må bygge ut sykehjemskapasiteten framover. Derfor planlegges både utvidelser i Ramsvik, på Finnøy og ikke minst planer om nytt sykehjem i Jåttåvågen. Samtidig ønsker flere å bo lengst hjemme i egen bolig. Derfor må vi jobbe videre med «Leve hele livet» som handler om å legge til rette for trening, og effektive og gode hjemmetjenester. Selv om flere vil trenge sykehjemsplass i framtiden, er målet at andelen over 80 som vil trenge det skal reduseres. Derfor ser vi for oss en reduksjon i dekningsgrad (andel av 80 med plass på sykehjem), men antallet plasser må uansett opp. Vi har derfor gjort det klart at vi ikke bygger ned sykehjemsplasser i en tid med ellers sunn økonomi. Vi noterer at partiene Høyre og Venstre ønsker en kjapp reduksjon i antall plasser. Det er ikke vår politikk.Les mer her!

Kommunen driver med overskudd – hvordan bruker vi det?Stavanger kommune hadde et netto driftsresultat på 447 millioner kroner i 2020. 214 millioner av disse er penger som er bundet opp i forpliktelser i 2021, mens 233,5 millioner kroner er midler vi kan sette på disposisjonsfond. Men er det slik at vi skal sette av alle disse midlene på fond – eller har vi oppgaver vi vil prioritere i form av bedre tjenester eller andre satsinger som kan gi lykkeligere innbyggere – og legge til rette for vekst både på innbyggere og økonomi?

Den vurderingen tar vi fram til tertialrapporteringen i mai. Det har vært mye fokus på høy gjeldsgrad i Stavanger i mediene, men sannheten er at regnskapet vårt viser en gjeldsgrad på 65 prosent, som er langt bedre enn budsjettert, og bare litt over måltallet om 60 prosent.

Vi har allerede presentert ekstra midler til psykisk helse og satsing på sykehjem, og noen andre satsinger kommer også – men det skal utvilsomt også settes av midler i fond.Les hele årsrapporten her!

Viktige saker framover:

Årsregnskapet vårt skal behandles torsdag neste uke, men det er først i tertialbehandlingen av gjeldende Handlings- og økonomiplan i mai, vi gjør drifts- og investeringsjusteringer. Det betyr spennende forhandlinger med våre samarbeidspartier. 

Tonen oss imellom er god, og vi opplever at vi står sammen om våre mål om å satse på å ta Stavanger inn i framtiden med mer oppmerksomhet rundt klima, miljø, barnefamilier, eldreomsorg – og et sterkt næringslivsfokus. 

For vi er en region som fortsatt i altfor stor grad er avhengig av olje og gass. Den næringen vil stå sterkt i mange år til, men vi jobber hardt med å styrke arbeidet med å legge til rette for andre næringer – det være seg grønnere energi, havkraft eller landbruk. Nylig vedtok vi en omfattende næringsstrategi.Den kan du lese her:

Det jobbes ellers videre med medisinstudier på UiS, å sikre gode hurtigbåtforbindelser til byøyene og Finnøy, overgang fra foretak til ordinær kommunal drift for fire tidligere foretak, framtidig skolebruksplan – hvor det diskuteres endringer av skolekretser. Vi bygger nye skoler på Storhaug, Vaulen, Tastaveden og Kvernevik, men utfordres også av private initiativ. Det nyeste er en søknad om en egen ungdomsskole for kulturtalenter etter modell fra Wang Ung for idrettsinteresserte barn i  ungdomsskolealder. Vi er negative til etableringen, men får venter ikke hjelp fra en regjering som elsker private skoleinitiativ, dessverre.

Vi kunne fortsatt å liste opp viktige saker – men det er grenser for hva vi kan rekke å få med i et nyhetsbrev som dette.

Vi anbefaler alle å følge Stavanger Arbeiderparti på Facebook. https://www.facebook.com/StavangerAP/

Der oppdaterer vi hele tiden med aktuelle saker. I tillegg ligger alltid politiske saker til behandling offentlig en uke før møtene. Oversikt over møter ligger her: https://opengov.360online.com/meetings/STAVANGER

Takk for at dere er med i byens største politiske bevegelse – som sammen fram til september skal jobbe for et godt valgresultat også nasjonalt, slik at får et Norge med Jonas som statsminister og Kari som ordfører!

Takk for oppmerksomheten!