Møteplan høsten 2020 i regi av Stavanger Arbeiderparti

Møteplan høsten 2020 i regi av Stavanger Arbeiderparti

- Medlemsmøter (inkludert programmøter) :

- 16.september

- 13.oktober

- 28.oktober

- 2.desember (julemøte med grøt og utdeling av jubileumsmerker)

- A-kafé:

- 5.september

- 3.oktober

- 7.november

- 5.desember

- Valgbar:

- 22.oktober

- 17.november

- Styremøter:

- tirsdag 18.august

- tirsdag 22.september

- tirsdag 20.oktober

- tirsdag 17.november

- fredag 11.desember

- Torsdagsklubben:

- torsdag 10.september

- torsdag 26.november