Sykepleier

Mer heltid, takk!

Ordføreren vil ha flere heltidsstillinger i kommunen

Å jobbe for at flere skal komme seg bort fra ufrivillig deltid, er en av de viktigste sakene for Arbeiderpartiet i Stavanger. Her kan du lese ordfører Kari Nessa Nordtuns innlegg i saken om ny organisasjonsstrategi for Stavanger kommune.

Kjære alle sammen.

Nær, åpen og nyskapende er gode verdier for Stavanger kommune.

I organisasjonsstrategien er det fem satsingsområder og mål.

1) Ta i bruk og videreutvikle kompetanse

2) Rekruttere kompetente arbeidstakere

3) Øke arbeidsdeltakelse

4) Utvikle bedre måter å jobbe på

5) Bygge gode arbeidsfellesskap

Fem satsingsområder – alle er like viktige. Men jeg vil spesielt snakke om ett av dem:

Øke arbeidsdeltakelse - gjennom å øke andelen heltidsansatte.

 For selv om vi sier arbeidslivet, så handler ufrivillig deltid mest av alt om SELVE livet, og muligheten til å skape seg en forutsigbar og trygg tilværelse. Uansett om man er sykepleier, elektriker eller ingeniør.

Det er ikke lett å be om boliglån når du ikke vet hva som kommer til å stå på lønnsslippen neste måned.  Og 16 % fast stilling imponerer ikke mange kundebehandlere i banken.

Ufrivillig deltid gir også en lite forutsigbar fritid.

 Når du aldri vet når neste vakt er ledig – har du da råd til å si nei når sjefen ringer? Har du råd til å være hjemme med et sykt barn? Og sier du nei denne gangen, så øker sannsynligheten for at det ikke er deg de ringer neste gang.

Heltid-deltid problematikken har også et annet viktig aspekt. Fordi vi går inn en tid hvor vi folk lever lenger, og færre skal forsørge fler. Økt arbeidsdeltakelse vil være helt avgjørende for fremtidens tjenesteleveranser.

Spesielt gjelder dette innen helse og omsorg. 

Her i Stavanger vil antallet 80-åringer dobles på bare 15 år, og behovet for kompetent helsepersonell vil stige i bratt kurve.

De ansatte i helse- og omsorg har en av verdens viktigste jobber. Likevel ser vi at mange går med en månedlig vaktliste som ser ut som et lappeteppe.

Ved at ansatte øker sin stillingsprosent, øker nærværet og utsetter pensjonsalderen, kan vi nå målsettingen om økt arbeidsdeltakelse.

Stavanger kommune har som mål at 80 prosent av alle ansatte skal ha 80 prosent stilling eller mer, og per i dag ligger dette på 72 prosent.

I dag er det bare 61 prosent av ansatte i Stavanger kommune jobber i 100 % stilling.

Og i helse og velferd var dette tallet bare 54.

Det er større andel menn enn kvinner som har 100 prosent stilling. Både i 2019 og 2018 gjelder det 67 prosent av mennene og 60 prosent av kvinnene.

Ifølge KS jobber 51 prosent av de ansatte i kommunene heltid (100 prosent) i 2019, men det er store forskjeller mellom de ulike tjenesteområdene når det gjelder heltidsandel og gjennomsnittlig stillingsstørrelse. Det er også tilfelle i Stavanger kommune.

Som dere forstår, så er det de ansatte, ofte kvinner, som blir taperne.

Jeg ser frem til handlingsplanen som kommunedirektøren skal legge frem til høsten. Der det beskrives konkrete delmål og tiltak for hvordan vi kan bli bedre.

Avslutningsvis vil jeg takke kommunedirektøren for en god prosess. Og et godt resultat. Jeg ser frem til at alle de fem målene blir realisert i godt samarbeid.

PS! Her kan du lese hele strategien:

https://opengov.360online.com/Meetings/STAVANGER/File/Details/3114570.PDF?fileName=Organisasjonsstrategi%20for%20Stavanger%20kommune%202021%20-%202034&fileSize=1360689