Lars Anders Myhre gikk av som leder i SSF 15.mars, etter 60 år som tillitsvalgt

På årsmøtet i Stavanger Sosialdemokratiske Forening onsdag den 15. mars, gikk Lars Anders Myhre av som leder. Vi takker for innsatsen!

Lars Anders Myhre gikk av som leder i SSF 15.mars, etter 60 år som tillitsvalgt