Gruppen 2020-2023

Kraftfulle satsinger for å bygge sterkere fellesskap!

Økt grunnbemanning, satsing på psykisk helse, næringsliv og mye mer!

BUDSJETTJUSTERINGER: Mandag 21.juni vedtar Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier en rekke viktige satsinger for Stavanger framover i det siste kommunestyret før sommeren. 

I periodegjennomgangen av gjeldende budsjett blir det vedtatt flere viktige satsinger. Blant disse er:

⭐ 15 millioner kroner ekstra for å øke grunnbemanningen ved Stavangers sykehjem. På den måten kan beboere få mer oppmerksomhet, og de ansatte få mer tid til å gjøre oppgavene sine.

⭐ Over 23 millioner kroner ekstra årlig til en forsterket satsing på bedre psykisk helse for barn og unge. Det gjør vi ved å opprette ambulerende team, styrke skolehelsetjenesten, investere mer i Uteseksjonen, flytte mer ressurser over i PPT, utvide Ungejobb-satsingen og ansette miljøveiledere på skolene. Dette kommer i tillegg til vår allerede vedtatte satsing med fem millioner kroner ekstra til miljøterapeuter på skolene.

⭐ 20 millioner kroner ekstra til rehabilitering og vedlikehold av kommunale boliger. Etterslepet på dette området har blitt stort de foregående årene, og samarbeidspartiene dobler innsatsen på området.I tillegg løfter vi inn midler til næringslivssatsing i form av fem millioner kroner ekstra til energihovedstadssatsing og økt satsing på kongress og seminarer, vi styrker planavdelingen hos kommunen slik at vi raskere kan regulere områder for utvikling i Stavanger, og vi setter av penger til å utbedre både strender og brygger til sommersesongen. Vi styrker uteområdene i barnehager og skoler, og vi bevilger midler for å få fotballbanen på Vardeneset ferdig før årsskiftet - og vi styrker naturmangfold og støtter produksjonen av filmen "Mongoland 2". Og vi skal satse mer på å tilrettelegge for sykkelveier!

Vi lovet endringer om vi fikk tillit i valgkampen 2019 - og vi leverer endringer som bidrar til å styrke fellesskapet i kommunen vår.Hele tertialbudsjettet (uten våre ekstraforslag) kan du lese her: 

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-27-04-2021/