Gruppen 2020-2023

Kraftfulle satsinger for å bygge sterkere fellesskap!

Økt grunnbemanning, satsing på psykisk helse, næringsliv og mye mer!

BUDSJETTJUSTERINGER: Mandag 21.juni vedtar Arbeiderpartiet og våre samarbeidspartier en rekke viktige satsinger for Stavanger framover i det siste kommunestyret før sommeren. 

I periodegjennomgangen av gjeldende budsjett blir det vedtatt flere viktige satsinger. Blant disse er:

⭐ 15 millioner kroner ekstra for å øke grunnbemanningen ved Stavangers sykehjem. På den måten kan beboere få mer oppmerksomhet, og de ansatte få mer tid til å gjøre oppgavene sine.

⭐ Over 23 millioner kroner ekstra årlig til en forsterket satsing på bedre psykisk helse for barn og unge. Det gjør vi ved å opprette ambulerende team, styrke skolehelsetjenesten, investere mer i Uteseksjonen, flytte mer ressurser over i PPT, utvide Ungejobb-satsingen og ansette miljøveiledere på skolene. Dette kommer i tillegg til vår allerede vedtatte satsing med fem millioner kroner ekstra til miljøterapeuter på skolene.

⭐ 20 millioner kroner ekstra til rehabilitering og vedlikehold av kommunale boliger. Etterslepet på dette området har blitt stort de foregående årene, og samarbeidspartiene dobler innsatsen på området.

I tillegg løfter vi inn midler til næringslivssatsing i form av fem millioner kroner ekstra til energihovedstadssatsing og økt satsing på kongress og seminarer, vi styrker planavdelingen hos kommunen slik at vi raskere kan regulere områder for utvikling i Stavanger, og vi setter av penger til å utbedre både strender og brygger til sommersesongen. Vi styrker uteområdene i barnehager og skoler, og vi bevilger midler for å få fotballbanen på Vardeneset ferdig før årsskiftet - og vi styrker naturmangfold og støtter produksjonen av filmen "Mongoland 2". Og vi skal satse mer på å tilrettelegge for sykkelveier!

Vi lovet endringer om vi fikk tillit i valgkampen 2019 - og vi leverer endringer som bidrar til å styrke fellesskapet i kommunen vår.

Hele tertialbudsjettet (uten våre ekstraforslag) kan du lese her: 

https://tertialrapport.stavanger.kommune.no/rapport/tertialrapportering-per-27-04-2021/