Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Ap, MDG, SV og Rødt

Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti og Rødt går for første gang sammen om et felles budsjett for Stavanger. Med dette vil vi vise hvordan Stavanger vil bli dersom vi får bestemme.

Vi vil ha et Stavanger for alle. Et Stavanger som sikrer at alle skal med, som setter fellesskapet først, som tar klimaendringene på alvor og tar vare på framtiden. Vi vil sikre et raust og varmt samfunn for oss alle.

Her kan du lese vårt Stavanger-budsjett: