Forslag til valgliste for kommunestyrevalget (2023-2027) for Stavanger Arbeiderparti