Forretningsorden for medlemsmøter i Stavanger Arbeiderparti

Vedtatt 27. september 2022