Fordeling av verv perioden 2015-2019

Vedlagt ligger forslag til fordeling av verv, fordelt på tre dokument. Agenda og forslag til forretningsorden for morgendagens medlemsmøte på Folkets Hus kl.18.00 ligger også vedlagt.

original_1478643299_7615476