Et stort løft, ikke bare for Kvernevik skole, men hele aktivitetsområdet i Kvernevik er blant våre største prioriteringer.

Budsjettforslag 2021-2024 er klart!

Bygger skoler, styrker næring, barn og unge - og hjemmetjenestene

Her er noen av mange høydepunkter i samarbeidspartienes forslag til budsjett for Stavanger de kommende fire årene:

🏫 Vi bygger ny skole- og løfter idrettsområdet i Kvernevik

🏫 Vi rehabiliterer Tastaveden skole

🏗️ Vi bygger nytt rådhus

Slik stimulerer vi lokal bygge- og anleggsbransje, og ikke minst: Gjør forholdene for barn, unge og voksne i skolen bedre. Også ny skole på Storhaug og Vaulen skal bygges. Og flere barnehager.

🩺 Vi styrker hjemmetjenesten slik at flere eldre kan få hjelp til å bo hjemme lengst mulig

💪 Vi styrker ergo- og fysioterapitilbudet sammenlignet med kommunedirektørens forslag

🏩 Vi styrker sykehjemmene slik at folk skal få plass der de bor, og at sykehjemmene også kan bli samlingspunkter for andre eldre i nærmiljøet (etter covid-19)

Slik sikrer vi gode tjenester til eldre som trenger noe bistand for å leve hele livet, og får sykehjem til å bli en møteplass framfor å være en institusjon.

👨‍🔧 Vi styrker næringsarbeidet i kommunen for at disse kan bistå og hjelpe lokale oppstartsbedrifter, samle næringslivsklynger, være innovative og samle flere aktører i regioner til felles innsats.

🙋‍♂️ Vi ønsker å sikre at unge mennesker som ikke er i utdanning eller jobb, gis meningsfullt arbeid mens de venter på ordinær jobb.

💯 Vi ønsker å sikre at folk med utviklingshemming kan delta i arbeidslivet. På sykehjem. På skoler. At de er Helt med!

👩‍🔧 Vi legger til rette for bedre rådgivning for ungdomsskoleelever rettet mot yrkesfaglig videregående utdanning, og vil jobbe for at Stavanger skal være best på å gi lærlingeplasser i næringslivet.

Slik bidrar vi til å sikre at flest mulig får muligheten til å delta i arbeidslivet, og bidra til å bygge felleskapet i Stavanger. Slik legger vi til rette for at næringslivet får flere bein å stå på.

🚍 Vi skal få ned prisene på kollektivtrafikk ytterligere. Det skal være blant gevinstene for bompengeinnkrevingen.

🚲 Vi skal tilby langt flere bysykler enn vi gjør i dag.

🍥Vi ønsker å se på et prøveprosjekt med pant av piggdekk

🚲 Vi skal holde fart i sykkelsatsingen.

Slik bidrar vi til at flere av de som kan, velger bort bilen når de skal gjøre jobb og fritidsreiser. For miljøet og klimaets beste.

❤️ Vi skal ha gratis Barnas sommer også neste år!

👨‍👩‍👧‍👦Vi bruker ti millioner ekstra hvert år for å sikre at nyinnflyttede ikke må vente til det årlige barnehageinntaket når de har barn over to år, slik det er i dag.

👱SFO blir gratis for førsteklassingene også de kommende årene.

👁️ Kutt i Stolt og sta tilbakeføres i stor grad. Fordi spesialundervisning er viktig. Spesielt i ung alder.

💪 Vi ønsker satsingen på miljøterapeuter i skolen. Fordi at det er viktigere enn noensinne å jobbe med barn og unges psykiske helse.

👬 Vi vil ha flere heltidsansatte på SFO.

👨‍👦‍👦Vi vil ha flere i barnevernet som jobber med barn og unge

⛹️‍♂️ Vi vil ha fritidskort slik at ingen barn og unge skal stå utenfor fritidsaktiviteter.

Slikt, og ved flere andre tiltak også, kan vi gjøre Stavanger til en bedre kommune å være ung i. Vi har store ambisjoner. Stavanger skal bli #Norges beste barneby

🎭Vi styrker støtten til det frie feltet på kultur og kunst med nærmere 20 prosent!

📙Vi bruker mer penger på Sølvberget enn kommunedirektøren

🎼 Vi skal være pådrivere for at Folken kan kjøpes av studentorganisasjonene – og bidra økonomisk.

🧡 Vi hindrer prisøkning i kulturskolen

👉 Vardeneset får en tredje kunstgrasbane i Tasta idrettspark for å håndtere sprengt kapasitet.

⚽ Tre andre kungtgrasbaner rehabiliteres.

🖱️Vi går inn med midler til en storsatsing på esport i Stavanger

🧤Frilager – hvor du kan låne utstyr til naturopplevelser, ferier og fritidsaktiviteter skal komme enda nærmere kommunens virksomhet.

Slik styrer vi kultur- og idrettsfeltet og frivillig arbeid. Det er nemlig viktig å legge til rette for opplevelser og stimuli for både sanser og kropp.

Dette er bare noe av det vi gjør i vårt budsjettforslag. For å ta Stavanger inn i framtiden. Ved å bygge fellesskap. For stadig flere.

Har du spørsmål eller forslag til vårt budsjettforslag? Ta kontakt med politisk rådgiver Øyvind Jacobsen på [email protected]

Handlings- og økonomiplan 2021-2024

Arbeiderpartiet, sammen med samarbeidspartiene FNB, MDG, Rødt, Senterpartiet og SV legger fram endringer til kommunedirektørens forslag til handlings- og økonomiplan (HØP) i formannskapet 26. november.

Endelig behandling av HØP skjer i kommunestyret 14. desember.

Brutto driftsramme er årlig på over 12 milliarder kroner.