Arbeiderpartiets budsjettjustering

original

Kjære medlemmer!
Her finner du Stavanger Arbeiderpartis budsjettjustering for 2016-19. 

God lesning!