Arbeiderpartiets budsjettjustering

original

Kjære medlemmer!Her finner du Stavanger Arbeiderpartis budsjettjustering for 2016-19. 

God lesning!