Første utkast til forslag til valgliste fra Stavanger Arbeiderparti

Kommunevalget 2023

Her er første utkastet til forslag til valgliste for Stavanger Arbeiderparti, for kommunevalget i 2023.

Dette er sendt ut til ledere av arbeiderlagene og AUF i Rogaland sist uke, og frist til å sende inn uttalelser til listeforslaget er torsdag 8. september.  

Partilagene vil få et andre utkast til uttalelse i uke 38, med svarfrist den 7. oktober. Komiteen vil så utarbeide et endelig listeforslag som skal behandles av Stavanger Arbeiderparti på et eget nominasjonsmøte den 23. november.

Nominasjonskomiteen 

v/ Frede Cappelen