To barneskolejenter sitter og jobber på pultene sine. Foto: Øivind Haug

- Snikprivatiseringen av skolen må stoppes!

Enorm vekst av private skoler, både nasjonalt og lokalt

Ni prosent av alle grunnskoler i Norge er nå private skoler. Det betyr en økning på 61.8 prosent i andelen privatskoler for barn siden 2010. Stavanger Arbeiderparti er sterkt kritiske til utviklingen.

- Jeg kan knapt huske at søknader om å få etablere private skoler har blitt avslått etter at Erna Solberg ble statsminister. Vi har forsøkt lokalt å stanse etableringer, men blitt overprøvd av regjeringen hver gang. Derfor er det bare et regjeringsskifte som kan snu denne utviklingen, sier gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige.

I Rogaland går nå 3392 barn på privat skole – mot 981 for bare 15 år siden. Nasjonalt er økningen på over 10.000 elever på ti år.

- Arbeiderpartiet ønsker å styrke fellesskolen, ikke svekke den ved at både lærerkompetanse og økonomiske midler overføres til private læresteder, sier Dag Mossige.

Han peker på at det ofte er ressurssterke familier som har anledning til å sende barn på private skoler - eller familier med for eksempel samme religiøse bakgrunn.

- Det er negativt for fellesskapet at barn havner i segregerte miljø på denne måten. Noe av det som gjør det godt å leve i Norge er at forskjellene er små, og at vi kjenner hverandre på tvers av kulturell og økonomisk bakgrunn, sier Mossige.

Arbeiderpartiet vil gi kommunene mer makt til å bestemme hvilke skoler som får starte opp i deres kommuner.

Tre skolegutter henger i gangen. Foto: Øivind Haug

At barn møtes på skoler - uavhengig av foreldrenes bakgrunn og økonomi, er nøkkelen for det gode samfunnet Norge har utviklet. Derfor må vi styrke fellesskolen, ikke svekke den.