Arrangementer

Rogaland Ap inviterer: Hvordan sikre en bedre offentlig felleskole for fremtiden?

Hvordan sikre en bedre offentlig felleskole for fremtiden?

17. sep, kl. 18:30 — 21:00, Verkshotellet og Teams

Rogaland Arbeiderparti har satt ned fire ressursgrupper som jobber med ulike temaer i forbindelse med arbeidet med nytt partiprogram.
Hver ressursgruppe skal arrangere et temamøte innenfor sitt tema i løpet av september, hvor du som medlem inviteres til å delta.

Partiprogrammet skal stake ut kursen mot valgseier i 2021, og det er der vi definerer prosjektet partiet går til valg på. Derfor håper vi du som medlem ønsker å delta i diskusjonen om hvilke saker som er viktige for sosialdemokratiet de neste årene.

Dette andre temamøtet handler om skolepolitikk, med følgende program:

1) Hva er viktige saker for Elevorganisasjonen v/ Sondre Undheim Lokøy

2) Hva er viktige saker for Utdanningsforbundet v/ Karin Elisabeth Kaald Wathne og Margareth Vatne Rønningsen

3) Ressursgruppas arbeid v/ Sølvi Ona Gjul

4) Status og diskusjoner i programkomiteen v/ Tom Kalsås

De som ønsker å delta fysisk på møtet kan melde seg på her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lHJlcZZIUEett4SpTSFlINo1xew_FBdOtC7kvASWa6RURVJPTERaRUdMM0JRREg1TkNTOU44Q1I0WS4u 

De som vil delta via Teams kan bruke følgende link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2ZjNzg0ZWYtYmRjYy00OWM2LTljZTItOGVmMjg5MjZjZTU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22026cbe1f-01c4-4698-a566-2fc43ebec731%22%2c%22Oid%22%3a%22e7ccf668-0b24-4314-aa17-d880dcce5a14%22%7d