Politisk Verksted - Del III / Tirsdag 27. august 2024 🌹

Arbeidet med partiprogrammet 2025-2029

27. aug, kl. 18:00 — 20:00, Folkets Hus, Løkkeveien 22

Vi inviterer deg til å delta på nytt politisk verksted, nummer tre i rekken!

Tirsdag 27. august 18.00 - 20.00 i Sal 1 på Folkets Hus. (NB! Merk tidspunkt!)

Tema denne dagen:

● Økonomi● Klima, miljø og energi● Vei, transport og kollektiv● By- og bygdeutvikling

Målet er at vi skal utfordre oss til å tenke nytt og komme med nye ideer og bedre løsninger for å møte utfordringene vi står overfor fremover. Vi ønsker innspill fra alle som har ideer til ny politikk, eller vil sette ord på problemer vi bør løse.

Programkomiteen, som ledes av Tonje Brenna, utarbeider nå utkast til program som skal ut til partiorganisasjonen i september 2024. Vi ønsker derfor å være klare med innspill til utkastet når dette sendes ut.

Vel møtt!❤️