Politisk Verksted - Del II / Tirsdag 20. august 2024 🌹

Arbeidet med partiprogrammet 2025-2029

20. aug, kl. 18:00 — 20:00, Folkets Hus, Løkkeveien 22

Vi inviterer deg til å delta på nytt politisk verksted, nummer to i rekken!

Tirsdag 20. august 18.00 - 20.00 i Sal 1 på Folkets Hus. (NB! Merk tidspunkt!)

Tema denne dagen:

● Internasjonal politikk● Forsvar, politi og justis● Integrering, innvandring og asyl● Kultur og frivillighet

Målet er at vi skal utfordre oss til å tenke nytt og komme med nye ideer og bedre løsninger for å møte utfordringene vi står overfor fremover. Vi ønsker innspill fra alle som har ideer til ny politikk, eller vil sette ord på problemer vi bør løse.

Programkomiteen, som ledes av Tonje Brenna, utarbeider nå utkast til program som skal ut til partiorganisasjonen i september 2024. Vi ønsker derfor å være klare med innspill til utkastet når dette sendes ut.

Det neste politiske verkstedet finner sted på FH tirsdag 27. august, eget arrangement opprettes.

Vel møtt!❤️