Medlemsmøte - Torsdag 11. april 2024 🌹

I Folkets Hus

11. apr, kl. 18:30 — 21:00, Folkets Hus, Løkkeveien 22
AP rose i rødt

Vi inviterer til nytt medlemsmøte!

Tid: Torsdag 11. april - Merk at dette blir på en torsdag

Sted: Folkets Hus, Festsalen

Saksliste:

24/03 - Godkjenning av innkalling

24/04 - Valg av dirigent, referent og tellekorps

24/05 - Årsmøtet 3.2. - redegjørelse formell feil ved gjennomføring av valg - vurdering av behov for ekstraordinært årsmøte

24/06 - Supplering av delegatliste til fylkesårsmøte, representantskap og nominasjonsmøte          

24/07 - Valg av valgkomite for 2025 - dersom det ikke blir ekstraordinært årsmøte

24/08 - Informasjon fra bystyregruppa

24/09 - Eventuelt

Vedlagt er delegatliste for 2024, styrets innspill til delegatlisten, og styrets innstilling til valgkomité 2024.

Vel møtt! 🌹