Arrangementer

Medlemsmøte om sentrumsplanen

Velkommen til medlemsmøte om sentrumsplanen.

16. okt, kl. 19:00 — 20:30, Sting Nere, Valberget 3

På bakgrunn av innspillene kommunen mottok i fjor høst, har rådmannen foreslått flere justeringer i sentrumsplanen. Les mer her

Endringene handler i stor grad om områdene Stavanger stasjon og Havnefronten. F eks foreslår rådmannen å flytte den nye cruisekaien fra Holmen til Bjergsted, og at høyhusene mot Storhaugsiden på Stavanger stasjon utgår.

Hvor det kan plasseres høyhus? Hvor mye bebyggelse skal bevares? Hvordan skal gatenettet rundt Stavanger stasjon se ut? Skal vi ha veteranbåthavn, havnebad og/eller en gjestehavn i området rundt geoparken?

Stavanger Ap inviterer medlemmer til å få høre ulike syn på planen, og å komme med kommentarer og innspill til den videre behandlingen. Dette er et møte for å få flere innspill, men det vil ikke bli gjort noen vedtak på dette møtet. 

Innledninger om planen ved:

- Kari Nessa Nordtun (gruppeleder, Stavanger Ap)

- Ane Dahl (sivilarkitekt, Helen & Hard)

- Stian Robberstad (Storhaug productions)

- Anne Espedal (styremedlem i Stavanger Sentrum AS)

Vel møtt til temamøte mandag 16.oktober kl 19 på "Sting Nere"!