Arrangementer

Medlemsmøte om Stavangerbudsjettet 2018-2021

Onsdag 1.november inviterer Stavanger Ap alle medlemmer til møte om Stavangerbudsjettet.

1. nov, kl. 19:00 — 20:30, Aunevikssalen, Folkets hus, Stavanger

Rådmannen legger frem Handlings- og økonomiplanen (HØP) den siste fredagen i oktober. Den påfølgende onsdagen inviterer derfor Stavanger Ap alle medlemmer til Folkets Hus der rådmannens stab vil presentere denne, og kunne svare på spørsmål. Fra rådmannens stab kommer direktør for strategi og virksomhetsutvikling Gunn Claire Westad og fagsjef budsjett og økonomistyring Kjersti Lothe Dahl.

I tillegg vil gruppeleder i Stavanger Ap, Kari Nessa Nordtun, presentere planen for det videre arbeidet med Stavangerbudsjettet for bystyregruppen. Det er ønskelig med innspill og kommentarer fra medlemmer til dette arbeidet. 

Vel møtt!

HØP