Arrangementer

Medlemsmøte med leder av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg - Masud Gharahkhani

Velkommen til medlemsmøte!

26. apr, kl. 19:00 — 20:30, Folkets hus, Stavanger

Sett av torsdag 26.april til medlemsmøte, der leder av Arbeiderpartiets migrasjonsutvalg - Masud Gharahkhani, kommer for å snakke om utvalgets arbeid.

Her kan du lese mer om migrasjonsutvalgets arbeid: https://www.arbeiderpartiet.no/om/politiske-utvalg/migrasjonsutvalget/

Vel møtt!

Foto_ Bernt Sønvisen _ Arbeiderpartiet _ Flickr

Foto: Bernt Sønvisen _ Arbeiderpartiet _ Flickr