Arrangementer

Kransnedleggelse 1.mai

Det vil bli bekransning ved ulike steder i Stavanger, som ved tidligere år.

1. mai, kl. 09:00 — 10:30, Ulike steder i Stavanger (se under)

Stavanger Ap har kransnedleggelse følgende steder den 1.mai:

- John Tanke Sviland kl 0900 (lokasjon: Lagård gravlund)

- Gustav Natvig Pedersen kl 0900 (lokasjon: UiS)

- Anna Gjøstein kl 0930 (lokasjon: Eiganes gravlund)

- Johan Gjøstein kl 0930 (lokasjon: Johan Gjøstein plass). Her vil det også bli en markering, ved Arve Andersen. 

- Sven Oftedal kl 1000 (lokasjon: Sven Oftedals plass) 

- Børge Olsen-Hagen kl 1030 (lokasjon: utenfor hovedinngangen til rådhuset). Her vil det også bli en markering, ved Terje Rønnevik.