Arrangementer

"Asyl- og flyktningpolitikk - ny kurs?"

Velkommen til åpent møte på Folkets hus

17. jan, kl. 18:00 — 20:00, Folkets hus, Stavanger

ÅPENT MØTE 

Stavanger sosialdemokratiske forening (SSF) inviterer til åpent møte onsdag 17. januar kl 18-20 på Folkets Hus i Stavanger med tema: 

"Asyl- og flyktningpolitikk - ny kurs?" 

Innledere er:  

- Stein Erik Lauvås, Ap's stortingsgruppe 

- Ole Martin Juul Slyngstadli, tidl. sentralstyret AUF

Er tiden inne for en ny kurs for Arbeiderpartiets og Norges flyktning- og asylpolitikk? Styret for Stavanger Ap’s største partilag mener det: Vi trenger en ny politikk basert på raushet og humanitet, rettferdighet og solidaritet.

Arbeiderpartiets store ideologiske og samfunnsbyggende prosjekt gjennom hele partiets historie har handlet om å inkludere: Arbeiderklassen ble løftet inn i det demokratiske samfunnet. Partiet har også gått foran i kampen for likestilling mellom kjønnene og inkludering av folk med ulik seksuell orientering.  

Likevel har flyktning- og asylpolitikken ikke vært preget av partiets verdier. Det siste tiåret har Arbeiderpartiet lagt seg nær opp til Frp, og har dermed bidratt til ekskludering av flyktninger og asylsøkere. Et viktig unntak fra dette er Arbeiderpartiets initiativ på Landsmøtet i 2015 for flere kvoteflyktninger. Tiden er inne for en kursendring.

 

Vel møtt til debatt om politikk!

Arrangeres av SSF i samarbeid med Stavanger AUF.

SSF