Arrangementer

Årsmøte i Øyane Arbeiderlag

Det innkalles til årsmøte for styret og medlemmer i Øyane Arbeiderlag 16/01/2018, kl 19:00 på Øyahuset

16. jan, kl. 19:00 — 20:30, Øyahuset, Hundvåg

Det innkalles til årsmøte for styret og medlemmer i Øyane Arbeiderlag.

Dato: 16/01/2018,  kl 19:00

Sted: ØYAHUSET (møterom Hjørnet) - HUNDVÅG SENTRUM (like ved bydelskirken)

Dagsorden

·        Åpning og gjennomgang av årsmøtesaker

·        Årsberetning

·        Revidert årsregnskap

·        Innkomne forslag (kan sendes til leder frem til 15.jan)

·        Valg av nytt styre

·        Eventuelt

 

 På vegne av styret i Øyane Arbeiderlag

 

Farhia Nur/leder

farhia.b@gmail.com