Arrangementer

Årsmøte i Stavanger sosialdemokratiske forening (SSF)

Stavanger sosialdemokratiske forening avholder sitt årsmøte onsdag 17. januar kl. 20 på Folkets Hus i Stavanger

17. jan, kl. 20:00 — 21:30, Folkets hus, Stavanger

ÅRSMØTE 2018

Stavanger sosialdemokratiske forening avholder sitt årsmøte onsdag 17. januar kl. 20 på Folkets Hus i Stavanger, etter det åpne møtet.

DAGSORDEN

1/18: Konstituering:

•       valg av møteleder og referent

•       godkjenning av innkalling og saksliste

•       forretningsorden

2/18: Årsmelding og revidert regnskap 2017

3/18: Budsjett og handlingsplan 2018

4/18: Uttalelser fra årsmøtet

5/18: Innkomne saker

6/18: Valg:

•       leder, sekretær, kasserer, studieleder,

•       styremedlemmer og varamedlemmer.

•       revisorer

Jfr. ”Retningslinjer for Arbeiderpartiets partiavdelinger" §3 Styret

1. Styret består av 5 eller 7 medlemmer. Blant disse skal leder, kasserer, studieleder og sekretær velges ved særskilt valg. Det velges et tilstrekkelig antall varamedlemmer.

Forslag til uttalelser og andre saker som ønskes behandlet av årsmøtet 2018 må være styret i hende senest en uke før årsmøtet og sendes sekretær Knut Redalen: kredalen@online.no

- Du kan også gi beskjed til sekretæren dersom du ønsker å få tilsendt innkomne forslag til uttalelser på forhånd.