Arrangementer

Årsmøte Stavanger Arbeiderparti 2020

Lørdag 15.februar 2020

15. feb, kl. 11:00 — 16:00, Folkets Hus Stavanger Løkkeveien 22, 4008 Stavanger, Norway

Velkommen til årsmøte i Stavanger Arbeiderparti!

Dersom du er nytt medlem eller rett og slett litt usikker på hvordan et årsmøte i Arbeiderpartiet foregår, gjentar vi suksessen fra i fjor og inviterer til minikurset «Årsmøte på 1-2-3» kl. 10:00 i foajeen på Folkets hus, like før årsmøtet starter. Arrangeres av Marcela Molina i styret.


Dato og sted:
Folkets Hus Stavanger, lørdag 15.02.2020 klokken 11.00-16.00.
Obs! Innsjekk fra kl 10:30.


Behandling av forslag:
Årsmøtet vil ta stilling til politiske saker som fremmes av medlemmene av lokal eller nasjonal art. Forslag som ønskes behandlet av styret før årsmøtet, må være oversendt innen 27.01.2020 til: hanne.viten@stavanger.kommune.no (se forslagsmal nederst på denne siden).


I tillegg til innkomne forslag vil årsmøtet behandle årsberetning, regnskap og revisjon for 2019. Årsmøtepapirene vil bli sendt ut i sin helhet før selve møtet, som tidligere år.


Innspill - nytt styre:
Under årsmøtet vil det i tråd med praksis og vedtekter velges nytt styre i Stavanger Arbeiderparti for 2020-2021. Valgkomiteen ber derfor om at de som måtte ha innspill til kandidater, sender dette til hanne.viten@stavanger.kommune.no innen 15.01.2020.


Valgkomiteen består av: Leif Knudsen (leder), Ayan Jama (medlem), Frede Cappelen (medlem), Sølvi Ona Gjul (medlem), Christian Hetty (AUF sin representant). Valgkomiteens leder kan kontaktes på epost: leif@vassoy.net eller tlf: 950 26 601 for eventuelle spørsmål.


I tillegg vil det som vanlig bli valgt utsendinger til representantskapet i Rogaland Arbeiderparti.


Obs! Så langt det er mulig, ber vi om at medlemmene tar med årsmøtepapirene selv, gjerne på nettbrett eller lignende.


Vel møtt!