Kommunestyrekandidat

Trygve Meyer

Jeg heter Trygve, er medlem i Stavanger AP og Hinna AP. Og jeg stiller som kandidat for Rogaland AP i fylkesvalget 2023.

Hvordan ble du medlem i AP? 
Meldte meg inn første gang på slutten av 1980-tallet og var aktiv i AUF i mange år. Reiste ut for å studere og hadde jobber som ikke var forenelig med politikk. Meldte meg inn igjen i 2018 i forbindelse med at jeg ble spurt om å stille på lokal liste i Stavanger.  

Hva er det fineste du vet med kommunen din? 
Det fineste med Stavanger er at det er en by som forener nytt og gammelt, internasjonalt og nasjonalt på en god måte. Det er en by for mennesker og av mennesker - alle mennesker.  

Hva er det beste/fineste med Rogaland? 
Det beste med Rogaland er at det er et fylke som har alt. Flott natur - flotte strender, store fjell, gode landbruksområder, fine turområder, steder med snø og steder uten, skog og landbruk. Rogaland rommer alt - under en himmel som strekker seg 180 grader....   

Hva gleder du deg mest til i året som kommer? 
Jeg både gleder og gruer meg til valget. Det er et viktig valg i en viktig tid. Framtiden skal legges i en omskiftelig tid - og jeg mener sosialdemokratiet fortsatt har svarene. Men vil velgerne forstå dette og være med på reisen.  

Hvorfor stiller du til valg? 
Jeg stiller til valg fordi jeg mener at Rogaland har alle forutsetninger for å gjøre det godt framover - men da må vi sikre at det bygger på likhet, rettferdighet og brorskap. Vi bygger Rogaland for framtiden - sammen.  

Hva er din hjertesak? 
Min hjertesak er neste generasjon. De må få den rette utdannelsen, de rette verktøyene og de rette holdningene til å klare seg for framtiden.  

Hva fikk deg inn i politikken? 
Se punktet før. Barn og ungdom.